Przejdź do treści

O nas

Nasza Historia

Co oznacza nazwa naszego projektu?

Diode – dioda, nasze urządzenia są niekonwencjonalne, bazują na diodach laserowych
Probe – sonda, badanie

Całość powstała z mojego wielkiego zamiłowania nauką, którą jest chemia. Dzięki doświadczeniu pracując w wielu laboratoriach jestem w stanie tworzyć urządzenia bardzo dokładne. Zapraszam do zapoznawania się z dostępną dokumentacją. W miarę możliwości będzie pojawiać się jej jeszcze więcej.

Co mamy w planach?

  • Spektrometr FT-NIR do oznaczania związków organicznych w bliskiej podczerwieni
  • Spektrometr IR do oznaczania jakościowego związków organicznych
  • Chromatografy do rozdzielania mieszanin
  • Spektrometr XRF do analizy próbek geologicznych
  • Spektrometr NMR do oznaczania jakościowego związków organicznych (jako komplementarny do IR)
  • Spektrometr Ramana do badania kryształów
  • Spektrometr mas do badania chloropochodnych węglowodorów
  • Spektrometr Płomieniowy
  • Spektrometr wzbudzeniowy ASA
  • Wszelkiego rodzaju analizatory elektrochemiczne
crop chemist holding in hands molecule model